info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

POLJOPRIVREDA KRŠA
- STOČARSTVO KRŠA

Trajanje studija: 3 godine (180 ECTS bodova)


Usmjerenja: Stočarstvo krša


Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda krša –  Stočarstvo krša (razina 6 po HKO)


Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalareus/bacalaurea) inženjer/inženjerka poljoprivrede (bacc. ing. agr.)


Polaznici će po završetku studija biti sposobni:
•    interpretirati tehnološke, zdravstvene i ekonomske zahtjeve u uzgoju domaćih životinja, ribarstvu, pčelarstvu te proizvodnji proizvoda animalnog podrijetla
•    organizirati rad i samostalno upravljati tehnološkim procesima u animalnoj proizvodnji
•    izvoditi terenski i laboratorijski rad iz područja animalnih znanosti
•    upravljati  poslovima prometa stočarskih proizvoda i opreme u stočarstvu
•    osmišljavati  rješenja i prijenos znanja u poslovanju poljoprivrednih gospodarstava u domeni stočarske proizvodnje
•    procijeniti i predložiti praktična rješenja za zadovoljenje etoloških potreba životinja ovisno o vrsnoj pripadnosti
•    biti pripremljeni za timski i individualni rad te poslovnu komunikaciju (analiza stanja, pisanje zahtjeva i izvještaja za projekte, javno priopćavanje)
•    odgovorno se ponašati prema prirodnom okolišu
•    komunicirati na stranom jeziku i biti informatički pismeni
•    kreativno koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja u stjecanju novih znanja i spoznaja iz animalnih znanosti (nastavak obrazovanja kroz formalne i neformalne oblike)

Studijski program: Stočarstvo krša

Želite više informacija?

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu