info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

PREHRAMBENA
TEHNOLOGIJA

Studij: Stručni prijediplomski  studij Prehrambena tehnologija (razina 6 po HKO)


Trajanje studija: 3 godine (180 ECTS bodova)


Stručni prijediplomski studij Prehrambena tehnologija (razina 6 po HKO)


Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalareus/bacalaurea) inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije (bacc. ing. techn. aliment.)


Osnovni cilj stručnog studija prehrambene tehnologije je razvijanje „stručnih vještina“ neophodnih za što brže uključivanje budućih stručnjaka u proces rada u različitim granama gospodarstva te malog i srednjeg poduzetništva, te nastavak školovanja na sveučilišnim studijima uz ispunjavanje određenih uvjeta.

Tijekom prve godine studija, studenti slušaju osnovne predmete (module), što im pruža, u opće obrazovnim i nekim temeljnim stručnim sadržajima, kvalitetnu osnovu za daljnje lakše praćenje i razumjevanje raznih tehnoloških i specijalističkih sadržaja. U završnom semestru studenti isključivo obavljaju stručnu praksu u Inovacijsko-tehnologijskom središtu Veleučilišta i sektoru prehrambene industrije, i u suradnji s mentorima izrađuju završni rad.
U petom semestru studentima se daje mogućnost da izbornim predmetima prošire svoja znanja, odnosno da se kroz grupu odabranih predmeta uže specijaliziraju za određene prehrambene tehnologije.
Tijekom studija studenti stječu temeljna i specijalistička znanja, temeljem kojih će biti osposobljeni za samostalan rad u svojim ili suvlasničkim poduzećima usmjerenim na proizvodnju i trgovinu kvalitetne hrane.

Polaznici će po završetku studija biti sposobni:
•    razumjeti i primijeniti odgovarajuće metode u obavljanju stručnih poslova u pogonima prehrambene i srodnih industrija
•    samostalno raditi u analitičkom laboratoriju i interpretirati podatke dobivene laboratorijskim metodama u analizi hrane i koristiti se temeljnim postavkama analize namirnica prema važećim zakonskim propisima i normama
•    procijeniti osnovne pojmove vezane za kakvoću i sigurnost hrane, sa sustavima upravljanja, te osiguranja kakvoće u prehrambenoj industriji.
•    vrednovati osnovne pojmove vezane za sigurnost hrane
•    izvoditi analitičku procjenu zdravstvene ispravnosti i kakvoće sirovina/hrane animalnog podrijetla
•    interpretirati glavna obilježja pojedine sirovine, pojedinih sastojaka hrane i značaja pravilne prehrane
•    biti obrazovani za nastavak diplomskog studija u području prehrambene tehnologije
•    osposobljeni za osnivanje i upravljanje vlastite prerade prehrambenih proizvoda
•    komunicirati na stranom jeziku i biti spremni za timski rad

Studijski program: Prehrambena tehnologija

Želite više informacija?

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu