info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

Termini konzultacija

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA
Ana-Marija Alfirević

viši predavač

  207
  ana-marija.alfirevic@veleknin.hr

Soba:

Termini konzultacija:

Utorkom: 14:00-15:00
Petak: 14:00-15:00

Emilija Friganović

viši predavač

  022/668-128
  emilija.friganovic@veleknin.hr

Soba: 213

Termini konzultacija:

Utorak 08.15 – 09.15
Srijeda  08:15 – 09:15

Marko Duvančić

predavač

  022/668-132
  marko.duvancic@veleknin.hr

Soba: 202

Termini konzultacija:

Srijeda 16:00 – 17:00

Marko Šuste

viši predavač

  022/668-128
  marko.suste@veleknin.hr

Soba: 213

Termini konzultacija:

Utorak 14:00 – 15:00
i po dogovoru

Sandra Mandinić

asistent

  sandra.mandinic@veleknin.hr

Soba: 206

Termini konzultacija:

Konzultacije: utorak 10:00-11:00

Slaven Dragaš

viši predavač

  022/668-125
  sdragas@veleknin.hr

Soba: 208

Termini konzultacija:

Ponedjeljak 10:00 – 11:00

Tomislav Svalina

predavač

  tomislav.svalina@veleknin.hr

Soba: 210

Termini konzultacija:

Vedran Uroš

viši predavač

vedran.uros@veleknin.hr

Soba: 101

Termini konzultacija:

Srijeda 11:00 – 12:00
Srijeda 14:00 – 15:00

dr. sc. Andrijana Kegalj

prof. struč. stud.

  022/668-123
andrijana.kegalj@veleknin.hr

Soba: 206

Termini konzultacija:

Utorak  11.00-12.00
Srijeda  11.00 -12.00

dr.sc. Branka Stipanović

viši predavač

  branka.stipanovic@veleknin.hr

Soba:

Termini konzultacija:

dr.sc. Marija Vrdoljak

prof. struč. stud.

  022/668-123
  marija.vrdoljak@veleknin.hr

Soba: 216

Termini konzultacija:

Utorak 10:00 – 11:00
Srijeda 10:00 – 11:00

dr.sc. Marijana Drinovac Topalović

prof. struč. stud.

  022/668-127
  mdrinovac@veleknin.hr

Soba: 212

Termini konzultacija:

Četvrtak 19:15 – 20:00
Petak 15:00 – 16:00

dr.sc. Marko Jelić

prof. v. š. u trajnom zvanju

  022/668-120 | 091/497 51 40
  marko.jelic@veleknin.hr

Soba: 216

Termini konzultacija:

Svakim radnim danom

dr.sc. Mladenka Šarolić

prof. struč. stud.

  022/668-128
  mladenka.sarolic@veleknin.hr

Soba: 202

Termini konzultacija:

Ponedjeljak 13:00 – 14:00
Srijeda 13:00 – 14:00

mr.sc. Josip Paić

viši predavač

  josip.paic@veleknin.hr

Soba:

Termini konzultacija:

mr.sc. Ljiljana Nanjara

predavač

  ljiljana.nanjara@veleknin.hr

Soba: 210

Termini konzultacija:

nasl. doc. dr. sc. Marina Krvavica

prof. struč. stud.

  022/664-458
  marina.krvavica@veleknin.hr

Soba: 209

Termini konzultacija:

Ponedjeljak 12:00 – 13:00
Utorak 12:00 – 13:00

nasl. izv. prof. dr. sc. Boris Dorbić

prof. struč. stud.

  022/668-126
  boris.dorbic@veleknin.hr

Soba: 211

Termini konzultacija:

Utorak 09:00 – 10:00
Utorak 10:00 – 11:00

prof.dr.sc. Ivica Veža

  ivica.veza@veleknin.hr

Soba:

Termini konzultacija:

Žana Delić

predavač

  022/668-125
  zana.delic@veleknin.hr

Soba: 208

Termini konzultacija:

Po dogovoru sa studentima

Željko Zrno

viši predavač

  022/668-127 | 091/36 44 – 897
  zeljko.zrno@veleknin.hr

Soba: 212

Termini konzultacija:

Ponedjeljak 13:00 – 14:00
Utorak 18:00 – 19:00

Želite više informacija?

https://www.veleknin.hr/wp-content/uploads/2023/11/logo-gray.png
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
OIB: 13664089430
IBAN: HR7424070001100148180 | SWIFT: OTPVHR2X

PRAVNA NAPOMENA

Pratite nas:

Molimo da prilikom korištenja sadržaja s ove mrežne stanice, postavite povratnu poveznicu na izvor. 

Sva prava pridržana © Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu